Tin mới

6/2020: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation - VINIF) thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh. Năm 2019 đã có một số nghiên cứu sinh của Khoa nhận được học bổng này.


7/2019: Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin học bổng từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF). Nội dung cụ thể như sau:

Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đang trong quá trình nhận hồ sơ đăng ký và sẽ kết thúc quá trình nhận hồ sơ vào ngày 15/07/2019.

Đây là Học bổng hỗ trợ học tập không điều kiện của Vingroup với giá trị tối thiểu 120 triệu/năm đối với thạc sĩ và 150tr/năm đối với Tiến sĩ. Học bổng hướng đến các nhóm đối tượng sau:

  1. Sinh viên năm cuối chuẩn bị học Thạc sĩ;
  2. Cán bộ, giảng viên, học viên cao học chuẩn bị làm nghiên cứu sinh;
  3. Học viên cao học đang học Thạc sĩ (Tốt nghiệp sớm nhất vào tháng 9/2020);
  4. Nghiên cứu sinh đang nghiên cứu (Bảo vệ luận án Tiến sĩ sớm nhất vào tháng 9/2020).

Thông tin chi tiết về Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước có tại địa chỉ: http://vinif.org/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/.

Ứng viên quan tâm có thể đăng ký tại: https://forms.gle/NgbpdZpA8HCBwk1G9 để được tư vấn, hỗ trợ qua email, điện thoại hoặc hẹn gặp trực tiếp vào sáng thứ 3 và thứ 7 hàng tuần tại  SUN Ancora – Tầng 4, số 03 Lương Yên – Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội.