Đối với bậc sau đại học Khoa Toán - Tin học quản lí chuyên môn và Phòng Đào tạo sau đại học của Trường quản lí hành chính. Các thông báo học vụ, thông tin tuyển sinh, qui chế, lịch học, lịch thi ... có thể xem ở trang web của Phòng đào tạo sau đại học. Các thông báo về lịch học, các môn học mới, seminar và các hoạt động chuyên môn, ... thường có trên trang web của Khoa.

Liên hệ

Phụ trách chung: Phó Trưởng Khoa PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh.

Mỗi ngành có người phụ trách ngành, là trưởng bộ môn tương ứng hoặc đại diện cấp khoa.

 • Ngành Đại số: PGS.TS. Mai Hoàng Biên
 • Ngành Giải tích: TS. Huỳnh Quang Vũ 
 • Ngành Toán ứng dụng: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
 • Chuyên ngành Giáo dục toán học - Ngành Toán ứng dụng: TS. Huỳnh Quang Vũ 
 • Ngành Xác suất - Thống kê: GS.TS. Đặng Đức Trọng
 • Ngành Cơ sở toán học cho tin học: TS. Nguyễn Thanh Bình

Giáo vụ

Khi cần nộp các loại hồ sơ cho Khoa, học viên cao học và nghiên cứu sinh gởi hồ sơ cho Giáo vụ khoa tại Văn phòng Khoa, để lại địa chỉ liên lạc, và nhận lại hồ sơ từ Giáo vụ khoa khi hồ sơ được xử lí xong.

Tuyển sinh

Ôn tập thi tuyển sinh cao học

Bậc cao học

Khoa đào tạo cao học đều đặn từ đầu thập niên 1990. Chất lượng, uy tín cùng lượng cựu học viên đông đảo của các chương trình giúp học viên tốt nghiệp thuận lợi hơn để có được việc làm phù hợp. Tháng 12/2020 Khoa có 207 học viên đang theo học các ngành:

 • Cơ sở toán học cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu
 • Đại số và Lý thuyết số
 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
 • Toán giải tích
 • Toán ứng dụng
 • Toán ứng dụng - chuyên ngành Giáo dục toán học

Ngoài ra Khoa tham gia tổ chức chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng Pháp-Việt theo qui chế riêng, hằng năm có khoảng 10 tới 20 học viên.

Trường tuyển sinh 2 đợt trong năm, vào tháng 5 và tháng 10. Thông báo tuyển sinh thường có trên trang web của Trường và Khoa trước đó khoảng 3 tháng. Thường có các lớp ôn tập chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, tổ chức vào buổi tối và cuối tuần.

Chương trình cao học dài 2 năm, đa số học viên đạt số tín chỉ cần thiết sau khoảng 1 năm tới 1 năm rưỡi và viết một luận văn trong thời gian nửa năm cuối của chương trình, học  viên có nhu cầu có thể rút ngắn hay kéo dài thời gian.

Ngoài các môn học riêng của ngành và các môn chung của nhiều ngành, học viên được đăng kí học một số môn của các ngành khác, giúp học viên bổ sung chuyên môn và có thêm cơ hội nghề nghiệp. Học viên được học các môn kỹ năng như Phương pháp nghiên cứu khoa học hay Phương pháp giảng dạy tích cực. Học viên được chủ động đề xuất người hướng dẫn luận văn.

Chương trình đào tạo

Bậc nghiên cứu sinh

Đào tạo tiến sĩ ở Khoa bắt đầu từ thập niên 1980, đã đào tạo nhiều cán bộ nghiên cứu và giảng dạy cho nhiều trường đại học, cao đẳng ở nhiều tỉnh thành. Với môi trường làm việc nghiêm túc, tận tâm, nghiên cứu sinh được tạo điều kiện và khuyến khích để đạt trình độ tốt, hoàn thành chương trình tiến sĩ một cách thuận lợi. Tháng 12/2020 Khoa có 60 nghiên cứu sinh đang theo học các ngành:

 • Cơ sở toán học cho tin học
 • Đại số và Lý thuyết số
 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
 • Toán Giải tích
 • Toán ứng dụng

Để được tiếp nhận vào học nghiên cứu sinh ứng cử viên cần tìm được người nhận hướng dẫn luận án. Việc xét tuyển nghiên cứu sinh thường diễn ra vào cùng khoảng thời gian thi tuyển sinh cao học, khoảng giữa tháng 5 và tháng 10 hàng năm. Hiện đang có hệ "tiền tiến sĩ", tạo một số thuận lợi cho những người chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.

Chương trình đào tạo tiến sĩ chính thức thường kéo dài trong 3 năm, có thể gia hạn, gồm đề cương nghiên cứu, tiểu luận tổng quan, các học phần tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ, bài báo khoa học, luận án, ....

Hỗ trợ tài chính và cơ hội học tập

 • Một số tổ chức có cấp học bổng cho người học sau đại học tại Khoa: Học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM, Học bổng sau đại học trong nước của tập đoàn Vingroup
 • Các ngành đào tạo Tiến sĩ của Khoa Toán - Tin học được tham gia Đề án 89 đào tạo giảng viên cho các trường đại học bằng kinh phí nhà nước.
 • Một số học viên cao học và nghiên cứu sinh được hỗ trợ dưới dạng được kí hợp đồng làm trợ giảng hoặc làm giảng viên cho các môn học của Khoa. Học viên mong muốn tham gia giảng dạy có thể liên hệ người phụ trách ngành đào tạo của mình.
 • Một số học viên cao học, nhiều nghiên cứu sinh được nhận tài trợ từ các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên hướng dẫn.
 • Các học viên cao học Toán Ứng dụng Pháp-Việt được tài trợ toàn phần chi phí và học phí sang Pháp làm luận văn trong 3 tháng.
 • Khoa Toán - Tin học có thỏa thuận với Đại học Paris 13 cho phép một số học viên cao học và nghiên cứu sinh sang Đại học Paris 13 học trao đổi 5 tháng. Học viên quan tâm hãy liên hệ người phụ trách ngành của mình.