Ban cố vấn học tập

  1. Hướng dẫn Sinh viên đọc hiểu khung chương trình đào tạo, và tư vấn Sinh viên lộ trình học tập tại Trường/Khoa.
  2. Hướng dẫn Sinh viên tìm hiểu quy định, quy chế được áp dụng tại Trường và ĐHQG-HCM.
  3. Nắm bắt tình hình Sinh viên. Phản ánh và phản hồi ý kiến của Sinh viên đến Ban chủ nhiệm khoa các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Khoa, Trường.
  4. Chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để tương tác với Sinh viên.
  5. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc báo cáo nhanh khi có vấn đề đột xuất.
  6. Khuyến khích tham gia tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các hoạt động hỗ trợ Sinh viên, hoạt động tạo động lực học tập, chia sẻ phương pháp học tập.
  7. Giải đáp các thắc mắc cho sinh viên ở những buổi tiếp đón tân sinh viên, định hướng chuyên ngành.

    DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2023 - 2024

Stt

Họ và tên giảng viên

Tư vấn ngành

Email

1

TS. Ông Thanh Hải

Ngành Toán học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. Bùi Xuân Thắng

Ngành Toán ứng dụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ThS. Nguyễn Hiền Lương

Ngành Toán tin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Ngành KHDL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.