Trang này dành riêng cho thông tin về các ngành đào tạo do Khoa Toán - Tin học phụ trách.

Khoa Toán - Tin học phụ trách đào tạo ngành Toán học. Từ năm học 2020-2021 phụ trách thêm ngành Khoa học Dữ liệu. Từ năm học 2021-2022 Khoa phụ trách thêm hai ngành mới là ngành Toán tin và ngành Toán ứng dụng. Thông tin ban đầu về chương trình đào tạo mới có ở phần Thông tin tuyển sinh đại học.

Đào tạo đại học tuân thủ các quy định cấp trường, như quy chế học vụ, xem ở trang web của Phòng Đào tạo.

Tuyển sinh

Giáo vụ khoa

Sinh viên có nhu cầu được xử lý các việc, các câu hỏi liên quan tới đăng kí học phần, đăng kí làm khóa luận, đăng kí làm thực tập, đăng kí học bổng, ... liên hệ (địa chỉ có ở mục Tổ chức - Danh bạ của trang web Khoa):

 • Giáo vụ khoa Nguyễn Xuân Kim Hoàng
 • Trợ lí khoa Lê Dạ Thục Đoan 

Cố vấn học tập

Ban cố vấn học tập hỗ trợ thông tin, trả lời câu hỏi, tư vấn cho cá nhân sinh viên về học tập, nhất là ở giai đoạn đại cương và việc chọn chuyên ngành. Sinh viên có thể gặp trực tiếp hoặc gởi thư tới các thầy cô ở gần nhất với lĩnh vực mình đang quan tâm (địa chỉ có ở mục Tổ chức - Danh bạ của trang web Khoa):

 • TS. Hoàng Văn Hà
 • TS. Lê Văn Luyện
 • TS. Vũ Đỗ Huy Cường
 • TS. Ông Thanh Hải
 • TS. Tạ Thị Nguyệt Nga
Sinh viên có thể nhập gửi câu hỏi cho Ban cố vấn học tập theo form này: Mẫu nhập câu hỏi
Ở giai đoạn chuyên ngành sinh viên có thể liên hệ thêm các Trưởng Bộ môn phụ trách chuyên ngành.

Ngành Toán học

Tháng 9/2020 Khoa có 889 sinh viên theo học ngành Toán học, mã số 7460101. Mỗi năm Khoa tuyển mới khoảng 200 tới 300 sinh viên, trong đó khoảng 30 sinh viên được chọn vào chương trình tài năng. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Toán học. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm không ghi chuyên ngành.

Trong 3 học kì đầu sinh viên học các môn đại cương. Từ học kì thứ tư sinh viên vào giai đoạn chuyên ngành. Sinh viên chọn hướng và chuyên ngành theo nguyện vọng. Sinh viên có thể điều chỉnh chuyên ngành, miễn là tốt nghiệp theo một chuyên ngành nhất định. Một số sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, nhờ đó có trải nghiệm nghiên cứu.

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, có tính tích hợp và tính tự chọn cao, cho phép sinh viên nhiều lựa chọn môn học trong cả ngành, hướng tới nghiên cứu, ứng dụng, hay thực hành, tùy nguyện vọng và năng lực.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo cho các khóa có thể có những khác biệt. Dưới đây là thông tin theo chương trình năm 2016, 2017, 2018. Chương trình đào tạo chính thức của mỗi khóa có trên trang web của Phòng Đào tạo. Mỗi khóa  có thể có những điều chỉnh và bổ sung, sinh viên cần thường xuyên theo dõi các thông báo. Một số bộ môn có trang web riêng với nhiều chi tiết hơn về chương trình đào tạo của các chuyên ngành.

Các hướng và chuyên ngành 

 • Hướng Toán: bao gồm các chuyên ngành Đại số, Giải tích,  Giải tích số, Tối ưu và hệ thống, Xác suất thống kê, Cơ học
 • Hướng Tin học: bao gồm các chuyên ngành Phương pháp toán trong tin học, Toán  tin ứng dụng 
 • Hướng Sư phạm: bao gồm các chuyên ngành Sư phạm toán, Sư phạm tin. Chú ý: Hai chuyên ngành này không cấp “Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm". Hiện nay một số đơn vị giáo dục yêu cầu chứng chỉ này khi tuyển dụng. Về vấn đề này có thể tham khảo thêm chi tiết trong thông báo năm 2015 của Khoa Toán - Tin học.
 • Hướng Tài chính: bao gồm các chuyên ngành Toán tài chính, Tin tài chính

Toàn văn chương trình đào tạo

Dự thảo chương trình đào tạo

Các thông tin khác

Chương trình tài năng

Ngành Khoa học Dữ liệu

Đây là ngành mới mở từ năm học 2020-2021. Tháng 10/2020 đang có 112 sinh viên theo học ngành Khoa học Dữ liệu.

Chương trình ở phần đại cương của ngành KHDL tương đồng với phần đại cương của khối ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, sau đó có những phần phối hợp giữa Khoa Toán - Tin học và Khoa Công nghệ thông tin.